Oppmerksomhet! Vi bruker cookies (informasjonskapsler) på vår nettside til lagring av dine valg, slik at du kan bruke siden mer effektivt. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies. Les mer om cookies her.

Om foreningen

Endometrioseforeningen er en landsdekkende forening som ble stiftet 09.04.97.  Vår målsetning er:

 • være en støtteorganisasjon for kvinner med endometriose og adenomyose
 • gi medlemmene våre informasjon og støtte både direkte, på våre hjemmesider og gjennom vårt medlemsblad «Endometriosebladet» (to utgivelser i året)
 • arrangerer to fagmøter i året
 • bidra til folkeopplysning om endometriose og adenomyose
 • bidra til å opplyse helsepersonell slik at kvinner med endometriose og adenomyose blir tatt på alvor og får behandling/diagnose på et tidligere tidspunkt
 • påvirke offentlige myndigheter til å bidra til mer kunnskap om disse sykdommene både hos befolkningen flest og blant helsepersonell
 • påvirke offentlige myndigheter til å satse på nasjonale retningslinjer for utredning og behandling for å utjevne regionale forskjeller, og til å bedre behandlingstilbudet
 • påvirke offentlige myndigheter til å satse på mer forskning, slik at behandlingstilbudet bedres
 • jobbe aktivt for å få til et godt samspill mellom fagpersoner og pasienter
 • informere om sykdommen i media
 • jobbe for et sentralisert behandlingstilbud, slik at avansert kirurgi blir utført der hvor man har kompetanse
 • jobbe for å få endometriose anerkjent som kronisk sykdom innen trygdeetaten, slik at de som er hardest rammet, møter forståelse om de trenger hel eller delvis uføretrygd
 • samarbeide med andre organisasjoner relatert til kvinnesykdommer
Vi er i dag 6 personer i styret, alle med diagnosen endometriose eller adenomyose. Vi har vært gjennom flere forskjellige behandlinger uten å bli kvitt sykdommen. Dette gjenspeiler det dårlige behandlingstilbudet som foreligger pr. i dag.

Copyright © 2016 Endometriose. All Rights Reserved. bilde av datasentral sin logo