Oppmerksomhet! Vi bruker cookies (fast informasjonskapsler) på vår nettside til lagring av ditt valg om akseptering av forumregler, slik at du kan bruke siden mer effektivt. Cookies vil ikke deles med tredjepart og er knyttet til din nettleser. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies. Les mer om cookies her.

Behandlingsprinsipper for adenomyose er i grunnen følgende: Stoppe menstruasjonen, få slimhinnen til å krympe eller fjerne adenomyose kirurgisk.
Kirurgi
Fjerning av livmor = mest effektiv behandling av adenomyose Det eneste som fjerner adenomyose helt, er å fjerne livmoren. Da anbefales også å fjerne livmorhals, da denne ofte er en del av smerteproblematikken og kan gi vedvarende blødning. Dersom man har smerter i rygg, blæreirritasjon og smerter under samleie forårsaket av adenomyose, vil dette også kunne bli bedre. Man vil ikke komme i overgangsalder ved å fjerne livmor.

Det å fjerne livmor kan for mange kvinner være vanskelig, selv om man ikke har tenkt å få barn. Noen har problemer med dette rent følelsesmessig og vil kanskje føle seg som mindre kvinne på grunn av dette. Dersom man i tillegg har endometriose, er det viktig å huske på at man ikke nødvendigvis blir kvitt sykdommen ved å fjerne livmor, da man fremdeles må settes på hormoner for å kontrollere sykdommen.

Det er viktig å være realistisk – dersom man har flere diagnoser som gir plager og smerter, er det ikke sikkert at det å fjerne livmoren løser alle problemer. Man må da diskutere med legen hvilke av symptomene kan forventes å bli borte eller bedre.
Hva med sexlivet etter fjerning av livmor?
Nesten alle kvinner med adenomyose opplever at sexlivet forbedres når livmoren fjernes, siden årsaken til smertene er forsvunnet. Livmorhals og livmor spiller her en underordnet anatomisk rolle, for selve orgasmen er sammentrekninger i bekkenbunnen det viktigste. Vagina blir like lang selv om man fjerner livmorhalsen, og g-punktet blir ikke påvirket. Mange kvinner opplever å få sexlivet sitt tilbake etter operasjon og at parforholdet styrkes igjen.
Hormoner
Mange kvinner sier at de ikke ønsker å «stappe» kunstige hormoner i seg, eller de opplever mindre eller større bivirkninger av hormonbehandlingen. Det er viktig å vite at det er ingen gode behandlingsalternativer til hormoner, dersom man ikke ønsker å fjerne livmoren. Sykdommen forverrer seg vanligvis over tid dersom den forblir ubehandlet. Derfor må hver kvinne avveie om bivirkningene av hormonene er verre enn plagene adenomyose gir.

Det er også viktig å teste hormonene over en periode på minst 3 måneder (6 måneder for hormonspiral), for å se om bivirkningene har gått over og om effekten inntrer.

Hormonspiral = første valg i behandlingen Hormonspiral kan være et godt alternativ til fjerning av livmoren. Det er viktig å ha realistiske forventninger da det er individuelt hvordan det fungerer. Hormonspiral kan:
  • Gi mindre blødninger, i beste fall opphører blødningene helt (ca. 20 %).
  • Gi mindre smerter, i beste fall blir man smertefri.
  • Sørge for at livmoren krymper.
  • Hindre videreutvikling/forverring av adenomyose. Dette er viktig spesielt hos unge jenter da man kan unngå infertilitet ved massiv skade ved adenomyose!

OBS! Det kan ta 3-6 måneder før effekten kan vurderes! I denne tiden kan uregelmessige blødninger og småblødninger (spotting) opptre.

Særlig unge kvinner kan ha god effekt, og jenter ned i 16 års alderen kan uten problem få hormonspiral. Det er mulig å få lagt inn spiral i narkose dersom det er noe man gruer seg for. Er man over 21 år, må man dessverre dekke utgiftene til spiral selv, men dersom man har store medisinske utgifter i løpet av ett år kan man søke om å få det tilbake. Les mer om det her: https://helsedirektoratet.no/legemidler/refusjon-av-legemidler#bidragsordningen-(hvit-resept) Mirena spiral kan man ha i fem år, Jaydess kan man ha i tre år. Ekspertene våre fraråder imidlertid bruk av Jaydess dersom livmoren er stor nok for å legge inn en Mirena, da det sjelden gir en god nok sykdomskontroll, men mer blødningsforstyrrelser.

Kvinner med endometriose og adenomyose skal ikke ha kobberspiral!

P-piller
P-piller inneholder østrogen, og det kan forverre adenomyose. Derfor råder ekspertene sterkt til bruk av preparater med kun progesteron, nemlig hormonspiral eller Cerazette. Disse vil også behandle en eventuell samtidig foreliggende endometriose effektivt.
Er man imidlertid helt blødnings- og smertefri med for eksempel Microgynon, er det usikkert om man virkelig kan fraråde å bruke disse. Det er behov for bedre forskning før man kan uttale seg mer bestemt om dette.

GnRH-agonister
Når det gjelder medikamentell behandling av adenomyose, er som sagt hormonspiral førstevalget. Andre, men kanskje ikke så gode, alternativer er å bli satt i kunstig overgangsalder med GnRH-agonister (procren, zoladex). Denne type behandling kan redusere blødninger og smerter, men dessverre så har disse medikamentene også ganske tøffe bivirkninger og er ikke egnet for bruk i for lang tid, pga. fare for benskjørhet etc. Dersom man slutter med GnRH-agonister, vil adenomyosen vanligvis komme tilbake etter en tid. En smart metode å bruke GnRH-agonister, kan være en kur på 3 til 6 måneder for å krympe adenomyose så mye som mulig, så la en hormonspiral ta over jobben.

GnRH-agonister har imidlertid en viktig rolle når man ønsker å øke sannsynligheten for graviditet hvis man skal i gang med IVF. Foreligger det utpreget adenomyose, er en før-behandling av tre måneders varighet anbefalt. Adenomyose-celler tørker inn og man tror at livmoren roer seg så mye ned, at både inflammasjon i livmoren og de ukoordinerte sammentrekningene blir dempet. Dersom adenomyose foreligger, er det vist at bruk av GnRH-agonister (for eksempel som nesespray) og de så kalte «lange protokoller», viser bedre resultater for å oppnå graviditet.

En annen anti-hormonell behandling er med Danazol, men dette preparatet er ikke tilgjengelig i Norge og har mange uønskede, tunge bivirkninger. Det er ikke godt nok undersøkt i behandlingen av adenomyose.

Annen hormonell behandling
Dienogest (solgt som Visanne) er et nytt preparat som brukes i behandling av endometriose. Det er ingen fullverdige studier av god kvalitet som har undersøkt effekten på adenomyose. I en pilotstudie kunne man dempe blødninger med dienogest, og effekten var best hos kvinner nære overgangsalderen.
Andre kirurgiske tiltak
Dersom det å fjerne livmor ikke er et alternativ, finnes det noen andre kirurgiske tiltak som vi skal se nærmere på.

Fjerning av adenomyose:
Dette er et risikabelt inngrep som ikke er bra dokumentert. Det kan lykkes dersom adenomyose kun ligger i et klar begrenset område (sjeldent), men det kan føre til stor ødeleggelse av livmoren og svakhet i livmorveggen og dermed alvorlige komplikasjoner ved svangerskap og fødsel. Det er svært stor risiko at adenomyose kommer tilbake. Dette er et inngrep som ikke gjøres i Norge.

Embolisering:
Dette er et lite smertefullt inngrep hvor livmor beholdes, og inngrepet kan ved behov gjentas. Ved embolisering blir blodforsyningen minsket ved at man sprer nano-plastpartikler i årene som forsyner adenomyosen med blod, man lager altså små blodpropper med vilje.
Emboliseringen kan føre til at livmoren minsker og at blødningsmengde og smerter bedres. Dette inngrepet er imidlertid ikke veldig godt undersøkt for adenomyose, og det er en fare for tilbakefall av blødninger. Man skal være klar over at det er knyttet noe usikkerhet til dette inngrepet dersom man fremdeles har et ønske om å få barn, da det er en liten sjanse (2 %) for at eggstokkene kan bli «drept» og at livmorens funksjon blir forstyrret.
Embolisering er ellers en bra dokumentert prosedyre som vanligvis utføres for å behandle muskelknuter. Den gjennomføres ikke ved alle sykehus.

Skrelling av livmorslimhinnen:
Skrelling av livmorslimhinnen (transcervical endometrie reseksjon, TCER) gjøres typisk for å dempe kraftige blødninger, og mange kvinner henvises i første omgang til dette inngrepet. Hvis det foreligger adenomyose, er det imidlertid stor fare for at effekten ikke er bra nok og at adenomyosen kommer tilbake. Det kan oppstå større plager i etterkant. Dersom man har symptomer forenlig med adenomyose, er det viktig å få en god utredning før TCER gjennomføres, slik at man har realistiske forventninger til inngrepet. Ekspertene på Ullevål råder til heller å fjerne livmor med en gang, når det foreligger adenomyose.
Smertebehandling
Smertebehandling, selv om det er kun symptomatisk, spiller en sentral rolle i behandlingen av adenomyose og endometriose. Fordelene på kvinnens livskvalitet overgår vanligvis ulempene som medikamentene kan medføre.

NSAIDs står for ikke-steroide antiinflammatoriske midler, og det er en gruppe medikamenter som har en smertestillende og betennelsesdempende effekt. NSAIDs er ikke vanedannende. NSAIDs kan lindre smerter forårsaket av adenomyose, og fungerer ved å hemme frigjøring av prostaglandiner, en av de viktigste kjemikaliene ansvarlig for smertefull menstruasjon. Prostaglandiner øker sammentrekningene av livmor, og disse sammentrekningene er smertefulle. NSAIDs i store nok doser demper også inflammasjonen som adenomyose og endometriose forårsaker.

For best mulig effekt av disse medikamentene bør man starte behandling dager før menstruasjonen starter, eller når man kjenner at menstruasjonen er på vei. Man vil da få redusert produksjon av prostaglandiner og på den måten redusert smerten. Fortsett så med fast, regelmessig inntak av NSAIDs de dagene smertene er verst, for å unngå å komme i en smertetopp som vanskelig kan dempes.

Ta opp med legen din om det er behov for å stå på et syrenøytraliserende medikament som for eksempel omeprazol eller esomeprazol (solgt som Omeprazol, Nexium eller Losec) for å beskytte mageslimhinnen. Ta NSAIDs alltid sammen med mat for å beskytte mageslimhinnen.
  • Ibuprofen (solgt som Ibux, Ibumetin, Ibumax). Brukes ved milde til moderate smerter. Følg pakningsvedlegget og øk i dosen til maksimal tillatt daglig dose, inntil smertefrihet. Vær oppmerksom på maksimal anbefalt engangsdose.
  • Naproksen (solgt som Naproxen, Proxan, Napren-E, Naproxen-E): Følg pakningsvedlegget.
  • Naproxen -esomeprazol (solgt som Vimovo) Følg pakningsvedlegget. Kombinasjonspreparat hvor naproksen er kombinert med et syrenøytraliserende medikament for å unngå bivirkninger som magesår. Bør tas 30 minutter før måltid.
Hør med legen din om det foreligger forhold som tilsier at du ikke kan bruke disse medikamentene.

Copyright © 2016 Endometriose. All Rights Reserved. bilde av datasentral sin logo