Årsmøte lørdag 13. mars

Tid: 13.03.21

Styret i Endometrioseforeningen Norge kaller inn til årsmøte. Årsmøtet vil bli avholdt på Zoom, og link til registrering for å bli med på møtet legges ut en uke før møtedatoen. Møtet finner sted lørdag 13. mars, klokken 11.00 – 12.00.

Tid: 13.03.21

Møtet avholdes digitalt

Saker vi skal gå gjennom:

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av ordstyrer
 • Valg av referent
 • Valg av protokollfører x 2
 • Årsberetning 2020
 • Godkjenning av årsprogram 2021
 • Regnskap for 2020 og budsjettforslag for 2021
 • Endring av vedtektene
 • Valg av styre- og varamedlemmer

Disse styremedlemmene er ikke på gjenvalg: 

 • Lena Kristin Kristiansen
 • Charlotte Raasholm Larby
 • Ane Undhjem Løvereide

Elisabeth Raasholm stiller til gjenvalg.

Liv Bente Ellingsen trekker seg fra styret.

Kandidater til valg som styremedlemmer: 

 • Elisabeth Raasholm Larby (2 år)
 • Emilie Nyman (2 år)
 • Anne Solberg (2 år)
 • Michelle Frøselv (2 år)

Kandidater til valg som varamedlemmer:

 • Ann Iren Sommerseth (1 år)
 • Karina Hæstad (1 år)