For medlemmer

Som medlem i Endometrioseforeningen bidrar du til at vi kan spre kunnskap om endometriose og adenomyose, slik at behandlingstilbudet kan forbedres. Ditt medlemskap gjør det mulig for oss å sikre en bedre fremtid for deg.