For helsepersonell

Jobber du i helsesektoren? Det er ikke alltid like lett å finne oppdatert og korrekt informasjon om endometriose eller adenomyose. I dag opplever samtlige at leger, gynekologer, kirurger eller helsesykepleiere mangler vertkøyene de trenger for å hjelpe pasienter med endometriose eller adenomyose. Det vil vi endre!