Om foreningen

Endometrioseforeningen er en landsdekkende forening som ble stiftet 09. april 1997.

I dag består styret av ulike kvinner i alle aldre fra hele landet. Alle i styret lever i dag med diagnosen endometriose eller adenomyose, eller er pårørende. Noen av oss har også begge sykdommene.

Våre mål er å:

 • Være en støtteorganisasjon for kvinner med endometriose og adenomyose
 • Gi medlemmene våre informasjon og støtte både direkte, på vår nettside og gjennom vårt medlemsblad «Endometriosebladet»
 • Arrangerer to fagmøter i året
 • Bidra til folkeopplysning om endometriose og adenomyose
Mål
Bidra til folke­opplysning om endometriose og adenomyose
 • Bidra til å opplyse helsepersonell slik at kvinner med endometriose og adenomyose blir tatt på alvor og får behandling/diagnose på et tidligere tidspunkt
 • Påvirke offentlige myndigheter til å bidra til mer kunnskap om disse sykdommene, både hos befolkningen generelt og blant helsepersonell
 • Påvirke offentlige myndigheter til å satse på nasjonale retningslinjer for utredning og behandling, for å utjevne regionale forskjeller
 • Påvirke offentlige myndigheter til å satse på mer forskning, slik at behandlingstilbudet bedres
Mål
Påvirke offentlige myndigheter til å satse på mer forskning, slik at behandlings­tilbudet bedres
 • Jobbe aktivt for å få til et godt samspill mellom fagpersoner og pasienter
 • Informere om sykdommen i media
 • Jobbe for et sentralisert behandlings-tilbud, slik at avansert kirurgi blir utført der man har kompetanse
 • Jobbe for å få endometriose anerkjent som kronisk sykdom innen trygdeetaten, slik at de som er hardest rammet møter forståelse, uansett om de trenger hel eller delvis uføretrygd
 • Samarbeide med andre organisasjoner som arbeider med kvinnehelse
Mål
Jobbe aktivt for å få til et godt samspill mellom fagpersoner og pasienter