Bør du teste TENS-apparat?

09.06.23

Endometrioseforeningen samarbeider nå med Quintet. Det betyr at vi kan sikre deg mer informasjon og assistanse i forbindelse med det smertelindrende apparatet, TENS.

I dag opplever mange med endometriose, adenomyose og andre kvinnehelselidelser smerter i hverdagen. Noen har litt smerter av og til, andre har utviklet kroniske og store smerter. Endometriose og adenomyose er to sykdommer som påvirker folk svært ulikt. Det betyr også at de som er plaget med smerter ikke alltid får lindring gjennom tradisjonell behandling med hormonpreparater. Operasjoner og smertelindrende medikamenter er heller ingen garanti for alle. Derfor kan det være fint å ha alternativer til smertelindring. Et TENS-apparat kan hjelpe flere.

 

I dag er det Quintet som er Norges nasjonale avtaleleverandør av elektrostimulerings-, biofeedback-, TENS- og TEMS-apparater til alle norske helseforetak. I tillegg leverer de hjelpemidler for seksuallivet på NAV-avtale og Efemia urinstopper på blåresept.

– Vi jobber med andre ord med alt fra kvinnehelse, nedsatt seksualfunksjon, inkontinens, smertelindring og mange andre områder, sier Iveta Sivertsen, fysioterapeut i Quintet.

– Det er utrolig mange pasienter som spør oss «Hvorfor har jeg ikke hørt om TENS tidligere?» «Hvorfor får ikke alle med endometriose tilbud om TENS?». Vi ønsker selvfølgelig at flere skal kunne prøve ut TENS slik at de kan finne ut om det fungerer for dem.

Iveta Sivertsen, fysioterapeut hos Quintet.

Samarbeid for å spre informasjon og kunnskap om smertelindring

Quintet jobber med alt fra kvinnehelse til nedsatt seksualfunksjon, inkontinens og smertelindring. Selskapet ble grunnlagt i 1999 fordi det var et behov for et bedre tilbud innen særlig inkontinensbehandling. Selv om utgangspunktet var inkontinens hos kvinner, har de gjennom over 20 år også spesialisert seg på hjelpemidler innen seksuell helse, smertelindring og muskelrehabilitering.

­– Vi som jobber i Quintet innehar helsefaglig kompetanse, administrative og pedagogiske ferdigheter. Sammen med seriøse internasjonale produsenter og internasjonal, medisinsk dokumentasjon bak produktene, tilbyr vi trygge og gode produkter til terapeuter og pasienter som bidrar til økt livskvalitet og en bedre hverdag for mange. Vi underviser og veileder i bruk av våre hjelpemidler slik at de som bruker dem oppnår best mulig effekt, sier Iveta i Quintet.

 

Endometrioseforeningens styreleder, Elisabeth Raasholm Larby, er stolt over å kunne samarbeide med en så solid aktør.

– Vi håper dette samarbeidet vil bidra til at mange som trenger det lærer mer om smertelindring og alternativer som kan hjelpe dem leve bedre og mer smertefrie liv. Det skal vi få til gjennom felles informasjonsspredning. Vi kommer til å kunne dele mer informasjon om TENS, mens Quintet kommer til å kunne dele mer informasjon om kvinnehelse, sier hun.

 

Quintet har den siste tiden fått mange henvendelser og tilbakemeldinger om bruk av TENS mot endometriosesmerter.

– Det er utrolig mange pasienter som spør oss «Hvorfor har jeg ikke hørt om TENS tidligere?» «Hvorfor får ikke alle med endometriose tilbud om TENS?». Vi ønsker selvfølgelig at flere skal kunne prøve ut TENS slik at de kan finne ut om det fungerer for dem. Vi vet at dårlig smertelindring gjør at mange begynner eller må trappe opp på tunge medikamenter, faller utenfor arbeidslivet og får generelt dårligere livskvalitet. Vi vet også at TENS hjelper mange. I tillegg synes vi Endometrioseforeningen arbeider godt og med faglig tyngde. Så vi gleder oss rett og slett til å jobbe tettere sammen, sier Iveta.

– Vi håper dette samarbeidet vil bidra til at mange som trenger det lærer mer om smertelindring og alternativer som kan hjelpe dem leve bedre og mer smertefrie liv.

Styreleder i Endometrioseforeningen, Elisabeth Raasholm Larby

Hva er egentlig et TENS-apparat?

TENS står for transkutan elektrisk nervestimulering, og et TENS-apparat er et apparat som leverer små strømimpulser gjennom hudelektroder. Apparatene er håndholdte, og brukeren kan selv styre intensiteten på stimuleringen.

TENS har flere virkningsmekanismer, men den viktigste er at den kan hemme smertesignalene på ryggmargsnivå. Smertesignalene og signalene fra vanlig berøring er organisert slik at de må sorteres og prioriteres når de kommer inn til ryggmargen. Det er ikke «plass» til å sende alle signalene videre opp til hjernen. Ved å øke stimuleringen av nervefibrene som sender signaler om vanlig berøring så vil disse utkonkurrere en del av smertesignalene som kommer inn i ryggmargen.

– Det er samme grunn til at man for eksempel blåser på et sår eller stryker ryggen under fødsel, forklarer Iveta fra Quintet.

Hva bør pasienter og leger vite om TENS?

TENS er ikke farlig og kan kombineres med annen behandling. Du kan få dekket et TENS-apparat kostnadsfritt. Det er din lokale behandlingshjelpemiddelenhet som vurderer om du kan få et TENS-apparat. Ofte kreves det at du har vært hos noen med spesialkompetanse og fått prøvd ut et TENS-apparat før du kan få det utdelt fra avdeling for behandlingshjelpemidler. Du finner mer informasjon om dette på behandlingshjelpemidler.no.

– Leger bør vite at TENS ikke har noen alvorlige bivirkninger, og vi mener de bør ha lav terskel for å prøve dette ut hos en pasient med smerter. TENS gir kun lindring og kurerer ikke underliggende årsak til smertene. Smertene må utredes for å utelukke tilstander som trenger behandling. Det er spesialisthelsetjenesten som har rekvisisjonsrett på TENS, sier Iveta.

 

Dersom du har lyst til å lære mer om TENS eller trenger hjelp for å komme videre i en prosess hvor du får testet ut apparatet, kan du enten ringe din lokale behandlingshjelpemiddelenhet, eller ta kontakt med Quintet.