Hvorfor deler vi brevet fra Helsedirektoratet?

29.08.22

Brevet fra Helsedirektoratet er svar på oppdraget om å vurdere tiltak som kan bedre tilbudet til pasienter med endometriose og adenomyose i helse- og omsorgstjenesten – i samarbeid med representanter fra fagmiljøet og relevante pasient- og brukerorganisasjoner. Dette er grunnen til at vi deler dokumentet på vår side.

Endometrioseforeningen mener innsynsretten strekker seg langt i Norge. Vi mener også befolkningen har krav på å vite hva større offentlige helseaktører jobber med.

Vi har sittet i en arbeidsgruppe i regi av Helsedirektoratet, som i sommer kom ut med en besvarelse på oppdraget de fikk i fjor. Oppgaven var å vurdere tiltak som kan bedre tilbudet til pasienter med endometriose og adenomyose i helse- og omsorgstjenesten. Det er nå gjort, men besvarelsen må man søke innsyn i.

Vi mener dokumentet må ligge åpent og lett tilgjengelig for alle, da dette er en sak av stor allmenn interesse. Derfor kontaktet vi både einnsyn.no og Helsedirektoratet i slutten av juli, for å høre om vi kunne dele dokumentet på vår nettside.

Vi fikk 1. september bekreftet fra Helsedirektoratet at dokumentet kan deles offentlig.

Dokumentet kan du søke om innsyn i her. 

Eller du kan laste det ned som PDF her.

Du finner det også på vår aktuelt-side, «Last ned brevet fra Helsedirektoratet her», publisert 29.08.2022.