Derfor slutter Endometrioseforeningen med medlemsblader

23.12.22

Endometrioseforeningen har i lang tid gitt ut to medlemsblader i året, både digitalt og i papirutgaver. Fra og med 2023 har styret i foreningen avgjort å stanse produksjonen av medlemsbladene, både for å spare penger og ressurser – samt for å kunne prioritere andre viktige områder.

Medlemsblader har vært et gode for Endometrioseforeningens medlemmer i mange år. Hvert år har foreningen gitt ut to utgaver av Endometriosebladet, som har tatt for seg stort og smått innen endometriose, adenomyose og Endometrioseforeningens aktiviteter. Fremover kommer foreningen til å gå vekk fra å produsere medlemsblader, og det forteller styreleder, Elisabeth Raasholm Larby at det er flere grunner til.

– Vi har tatt en intern undersøkelse, og oppdaget at relativt få av våre medlemmer leser bladet vårt. Med tanke på at det koster oss svært mye å produsere bladene, både i tid og penger, har vi nå bestemt at vi ikke kommer til å fortsette med de ressurskrevende medlemsbladene fra 2023.

 

Hun mener det har vært en utfordrende avgjørelse å ta, men at dette til syvende og sist vil styrke foreningen. Pengene som spares på medlemsblader, vil derfor komme godt med.

– I en ideell verden skulle vi selvsagt videreført medlemsbladene våre, men i dag er situasjonen for foreningen ganske prekær. Vi har for lite midler, for lite ressurser, og i tiden fremover er vi helt nødt til å bygge foreningen sterkere. I fremtiden kan det godt være mulig vi gjeninnfører medlemsbladene våre, men gitt dagens økonomi og vårt behov for å vokse, er vi nødt til å spare der vi kan, og sette bladene på pause i ubestemt tid.

– For mange større bedrifter og foreninger er ikke dette en stor sum, men for oss er det mye penger. Disse midlene vil kunne gi foreningen en litt større mulighet til å avholde arrangementer, spre kunnskap og kompetanse, oppdatere gamle systemer og sikre tryggere drift. 

Bilde av styreleder i hvit kåpe foran sjøen i soloppgang

Styreleder i Endometrioseforeningne, Elisabeth Raasholm Larby

Satser på mer løpende oppdateringer og prioritering av andre viktige områder for foreningen

Så hva kan medlemmene forvente seg nå som et medlemsgode forsvinner? Ifølge Larby vil det fremover bli rom for flere løpende nyhetsoppdateringer på nett. I tillegg tror hun medlemmene av foreningen vil se enda flere medlemsgoder i tiden som kommer, selv om de nå mister medlemsbladene.

– Vi opplever et enormt trykk når det kommer til ting som skjer rundt endometriose- og adenomyose-saken. Ting skjer raskt, og nettopp derfor ønsker vi også å kunne oppdatere medlemmene våre med nyheter løpende, fremfor at nyheter blir utdaterte fordi de kun serveres gjennom et blad to ganger i året. Per i dag er vi fremdeles en forening som mangler mye når det kommer til ressurser. Å produsere to medlemsblader tar enormt med tid og energi, og det er absolutt ikke gratis heller. Ved å omprioritere tror vi virkelig alle vil tjene på det, sier hun.

 

Når det kommer til medlemsgoder, er Larby spent på hva fremtiden har å by på.

– Vi er i dialog med flere aktører, og håper at vi i 2023 skal kunne annonsere flere medlemsgoder enn noen gang tidligere. Jeg har absolutt full forståelse for at noen av medlemmene våre vil savne bladet, men jeg håper det vi nå vil få til kan være et veldig godt alternativ.

Hva skal de oppsparte midlene brukes til?

Hvert år har Endometrioseforeningen satt til side over 100.000 kroner for å produsere, designe, trykke og sende ut medlemsblader. Foreningen har lite midler, og Larby er derfor positiv til at denne summen nå kan brukes andre steder.

– For mange større bedrifter og foreninger er ikke dette en stor sum, men for oss er det mye penger. Disse midlene vil kunne gi foreningen en litt større mulighet til å avholde arrangementer, spre kunnskap og kompetanse, oppdatere gamle systemer og sikre tryggere drift. Det anser vi som mer verdifullt enn to blader i året. Vi vil bruke de oppsparte pengene der det er behov fra år til år, men kan love at de vil være til stor nytte for alle våre medlemmer, forklarer hun.

 

Larby er også glad for at denne avgjørelsen vil bidra til å gjøre Endometrioseforeningen litt grønnere.

– Nå kommer vi til å spare miljøet for mye papir og all energien som kreves for å trykke medlemsblader årlig, og det er vi selvsagt glade for. Og dersom vi først skal trykke noe som helst, tenker vi at det er mer fordelaktig å heller trykke opp flere brosjyrer og pamfletter, som ikke har nyheter som «går ut på dato», men god informasjon både pasienter, pårørende og helsepersonell kan dra nytte av, avslutter hun.

 

Endometrioseforeningens tidligere medlemsblader ligger tilgjengelig for alle medlemmer digitalt her. Siden vil ikke tas ned, selv om nye blader ikke produseres. Dermed kan alle medlemmer lese gjennom tidligere blader når de ønsker.