Endometriose, adenomyose og koronavaksinen

14.07.21

Den siste tiden har flere og flere kvinner meldt om endret menstruasjon etter å ha tatt koronavaksinen. Mange med endometriose og adenomyose lurer nå på om de bør ta vaksinen.

De siste ukene har media dekket det faktum at flere kvinner nå melder inn endret menstruasjon i etterkant av å ha tatt en vaksine mot Covid-19. Endometrioseforeningen har mottatt flere henvendelser fra endometriose- og adenomyose-pasienter, som lurer på om det er trygt å ta vaksinen.

 

Overleger ved Oslo Universitetssykehus oppfordrer til å ta vaksinen

Både Thomas Thaulow og Jenny Alvirovic, begge overleger ved avdeling for gynekologi ved Oslo Universitetssykehus, sier at de ikke har grunnlag til å fraråde vaksinen for denne gruppen pasienter. De oppfordrer alle med endometriose og adenomyose til å takke ja til vaksine mot Covid-19, og skriver til Endometrioseforeningen:

 

«I forbindelse med at nå stadig yngre grupper vaksineres får vi endel spørsmål om endometriose og koronavaksine. Enkelte kvinner erfarer endret menstruasjon i forbindelse med vaksinering. Det er foreløpig ingen god dokumentasjon på dette. Vaksinering fører til en ønsket immunrespons. En slik immunrespons kan man se for seg at kan påvirke menstruasjonen kortvarig hos enkelte kvinner. Det samme gjelder ved en Covid-19 infeksjon. Foreløpig vet vi ikke alt om hvilke følger dette kan medføre. Vi har ikke grunnlag til å fraråde vaksine.

Vi vil oppfordre alle kvinner med endometriose til å takke JA til vaksine mot Covid-19.»

Tror det er to mulige grunner til at vaksinen kan klusse med mensen

I en artikkel hos Aftenposten, publisert i slutten av juni, kan også gynekolog, Madeleine Engen, fortelle at det mest sannsynlig er to mulige måter koronavaksinen kan skape uvanlige menstruasjonsblødninger. Den første teorien går ut på at lave blodplater er en «vanlig» registret bivirkning når det kommer til koronavaksinen. Lave blodplater (trombocytopeni) er med på å hindre blodet i å koagulere, og kan derfor føre til kraftigere blødninger.

 

Den andre teorien til Engen, står i samsvar med det både Thaulow og Alvirovic skriver, at vaksinen i seg selv kan fremprovosere en kraftig immunrespons som kan påvirke hormonnivåene i kroppen, på samme måte som fysisk og psykisk stress. Dette kan også medføre uregelmessige eller kraftige blødninger.

– Heldigvis ser det ut til å være forbigående, men dette vet vi ikke med sikkerhet før vi får gode studier som kartlegger korona og kvinnehelse, sier Engen til Aftenposten.

Bør du ta koronavaksinen?

– Hvis du er plaget av endometriose eller adenomyose, er det ikke rart mange kvier seg når de leser saker om kvinner som har fått større menstruasjonssmerter og blødninger etter å ha tatt koronavaksinen. Til syvende og sist vil det alltid være kvinnens valg, men vi i Endometrioseforeningen forholder oss til myndighetenes og legenes anbefalinger, og støtter absolutt oppfordringen om å ta vaksinen. Vi har sett at senvirkningene fra Covid-19 i seg selv også kan være tunge for mange, og ønsker selvsagt at hele befolkningen skal være så beskyttet mot denne sykdommen som mulig, sier Raasholm Larby.

"Til syvende og sist vil det alltid være kvinnens valg, men vi i Endometrioseforeningen forholder oss til myndighetenes og legenes anbefalinger, og støtter absolutt oppfordringen om å ta vaksinen."

Hun mener at dersom man opplever noe som kan være mulige bivirkninger etter å ha tatt vaksinen, så bør man melde det inn.

– Det er viktig at man melder ifra om det som kan være bivirkninger, spesielt hvis det er relatert til kvinnehelse. På den måten kan det innhentes viktig informasjon om koronavaksinen, som på sikt kan brukes i forskning og medisinsk utvikling fremover, sier Raasholm Larby.

 

Hvis du vil lese mer om hvordan du kan melde inn mulige bivirkninger, kan du trykke deg inn på Legemiddelverkets side om det her, og du kan melde inn bivirkninger som pasient her.

Styreleder i Endometrioseforeningen, Elisabeth Raasholm Larby, støtter myndighetenes oppfordring om å ta koronavaksinen.