Endometrioseforeningen søker styremedlemmer

20.02.24

Flere av våre dyktige styremedlemmer er snart ferdige med sin styreperiode. Vi trenger derfor nye, engasjerte styremedlemmer som vil jobbe frivillig for foreningen vår. Er det deg vi ser etter?

Endometrioseforeningen er en landsdekkende pasientorganisasjon som jobber for at alle med endometriose og adenomyose skal få bedre helsehjelp og bli møtt med større kunnskap og kompetanse. 

 

Styreleder med ledererfaring fra organisasjonsarbeid 

Vi ønsker oss en styreleder med følgende kvalifikasjoner: 

 • Gode lederegenskaper 
 • Erfaring med organisasjonsutvikling 
 • God kjennskap til relevant lovverk og forskrifter 
 • Gode kommunikasjonsegenskaper både skriftlig og muntlig 
 • Ryddig, effektiv og målrettet 
 • Engasjement for endometriose- og adenomyosesaken 

 

Som styreleder vil du ha et overordnet ansvar for å sikre at Endometrioseforeningens styre og ansatte fungerer godt og oppfyller sine forpliktelser. 

 

Frivillighetskoordinator med erfaring fra organisasjonsarbeid 

Vi trenger en frivillighetskoordinator med følgende kvalifikasjoner: 

 • Erfaring fra frivillig sektor og organisasjonsarbeid 
 • Erfaring som frivillighetskoordinator eller med lederansvar for likepersonsarbeid 
 • Gode lederegenskaper 
 • Gode kommunikasjonsegenskaper både skriftlig og muntlig 
 • Erfaring med søknad om midler fra Bufdir og tilhørende rapportering av likepersonsaktiviteter 
 • Erfaring med økonomiske søknader 

 

Frivillig styremedlem med juridisk kompetanse  

Besitter du juridisk kompetanse og gjerne ønsker å engasjere deg i frivillig sektor? Vi trenger et styremedlem som kan: 

 • Rådføre styret juridisk ved behov, og bidra med gode innspill og synspunkter i ulike saker.   
 • Bidra med ordinært styrearbeid  

 

Frivillig styremedlem med erfaring fra inntektsarbeid/fundraising  

Vi søker et styremedlem som kan ta et hovedansvar for søknadsprosesser fra det offentlige, stiftelser og fond. I tillegg til vanlige styreoppgaver, vil dine oppgaver vil inkludere: 

 • Søknadsskriving til Dam-stiftelsen  
 • Søknadsskriving til Helsedirektoratet  
 • Innhenting av midler fra andre aktører  

 

Frivillig styremedlem med erfaring fra forskning og organisasjonsarbeid   

Endometrioseforeningen stiller som brukermedvirker ved flere forskningsprosjekter. Vi søker etter et styremedlem med et stort engasjement for forskning og pasientgruppen. Dine oppgaver vil, i tillegg til vanlig styrearbeid, inkludere:   

 • Rådføre styret vedrørende nyere forskning på endometriose- og adenomyosefeltet 
 • Bidra med å følge opp forskningsprosjekter Endometrioseforeningen deltar i 

 

Flere av våre fine styremedlemmer er nå ferdige med sin styreperiode i Endometrioseforeningen. Kanskje er det du som skal ta over noen av våre ledige verv nå? Foto: Martine Mørk Hjelseth / X Marketing»

Hvem vil vi ha med på laget?   

Vi leter etter personer som brenner for kvinnehelse og ønsker å bidra til et bedre helsetilbud for pasienter med endometriose og adenomyose. Du må ønske å jobbe frivillig i minimum 2 år. I dag er vårt styre satt sammen av kvinner med en eller begge sykdommene og pårørende. Du trenger ikke selv være syk, men det er en fordel at du har god kjennskap til begge sykdommene.  Vi oppfordrer menn til å søke. Vi søker etter: 

 • Noen som er utadvendte og flinke til å jobbe i team 
 • Noen som er idérike og kreative 
 • Noen som er strategiske og initiativrike  
 • Noen som er engasjerte, og har interesse for kvinnehelsefeltet  
 • Noen som er ryddige og strukturerte 
 • Du må ha god formuleringsevne i norsk og engelsk (skriftlig og muntlig) 

 

Hva vil det si å jobbe frivillig hos oss, og hva kan vi tilby?  

Et styreverv i Endometrioseforeningen er givende, lærerikt og til tider hektisk.  Det er viktig at du prioriterer å sette av tid til ditt verv. Du forventes å:  

 • Sette av rundt tre timer i uka til vervet ditt hos oss 
 • Holde av en helg til vår årlige arbeidshelg 
 • Holde av to helger til våre årlige fagdager og årsmøte (fredag ettermiddag og hele lørdag) 
 • Stille på rundt 11 styremøter i året (hvorav de fleste av disse er digitale kveldsmøter)  
 • Sjekke e-post og meldinger i Teams hver uke, slik at du holder deg oppdatert på hva vi jobber med 

 

Endometrioseforeningen vil sørge for at du får full opplæring. Vi vil gi deg kreativt spillerom, og vi er alltid åpne for nye idéer og tanker som kan være med på å styrke oss som forening. Våre styremedlemmer får en årlig godtgjørelse på inntil 10.000 kroner, og foreningen dekker selvsagt også reiseregninger, overnattinger og mat, dersom du må bli med på møter eller arrangementer som krever dette.  

 

Søk et frivillig verv hos oss!  

Passer du i en av rollene vi trenger, og ønsker du å bidra? Da er det bare å sende inn en søknad og en CV til vår daglige leder, Elisabeth Raasholm Larby, innen 5. mars. Spørsmål til vervene kan rettes til elisabeth@endometriose.no. Vi gleder oss til å høre fra deg!