Endometrioseforeningen søker styremedlemmer

19.11.21

Flere av de flinke damene i Endometrioseforeningens styre er snart ferdige med sin styreperiode. Derfor trenger vi flere engasjerte mennesker som vil bidra til å løfte vår lille forening på frivillig basis. Er det deg vi ser etter?

Endometrioseforeningen er en liten pasientorganisasjon som jobber for at alle med endometriose og adenomyose skal få et bedre liv, få bedre helsehjelp og bli møtt av større forståelse og kompetanse i det norske samfunn. Disse sykdommene påvirker over en halv million nordmenn til sammen, og mange av pasientene blir dessverre ikke trodd når de forteller helsepersonell om sine plager. Derfor har vi en altfor lang diagnosetid i Norge, og vi har alt for mange pasienter som for eksempel lider av smerter, tarmproblemer og ufrivillig barnløshet.

 

Har du lyst til å jobbe frivillig for en god sak og en god forening? Nå er vi på jakt etter nye styremedlemmer, slik at vi kan vokse, få enda større politisk påvirkningskraft og hjelpe langt flere med endometriose og adenomyose.

Hvilke roller søker vi?

For å få alt til å gå rundt gjennom året, trenger vår forening folk med ulik kompetanse. Nå trenger vi fire nye styremedlemmer. De rollene vi ønsker å fylle er:

 

Frivillig styremedlem med erfaring fra organisasjonsarbeid

Har du tidligere jobbet med organisasjonsarbeid? Er du interessert i å arbeide frivillig for endometriose- og adenomyose-saken? Da kan det være deg vi ser etter. Dine oppgaver vil inkludere:

 • Hovedansvar for våre to fagdager gjennom året
 • Strategisk rådgivning og lederstøtte
 • Delt ansvar for internkommunikasjon i foreningen, sammen med styreleder

 

Frivillig styremedlem med erfaring fra økonomistyring

Er du i ditt ess når du får et Excel-ark foran deg med tall og regnskapsestimater? Elsker du å holde orden i sysakene, skape oversikt og rydde i lister og systemer? Da er det kanskje du som er vårt nye styremedlem med ansvar for økonomistyring. Dine oppgaver vil inkludere:

 • Oversikt over foreningens regnskap og økonomi
 • Sette opp forslag til budsjett for neste periode
 • Årsberetning til årsmøtet

 

Frivillig styremedlem med erfaring fra arbeid med sosiale medier

Liker du å holde deg oppdatert på hva som skjer i sosiale medier? Er du en kløpper på trender i ulike kanaler? Digger du å jobbe kreativt og holde øye med plattformer som alltid utvikler seg? Vi trenger et styremedlem som er god på sosiale medier. Dine oppgaver vil inkludere hjelp til:

 • Innholdsproduksjon for Facebook, Instagram og LinkedIn.
 • Kontakt med våre medlemmer gjennom privat-meldinger og kommentarfeltene våre
 • Planlegging av kampanjer og konkurranser
 • Arbeid med Mailchimp

 

Det er en fordel om du har kjennskap til Canva, Mailchimp, Facebook Business Manager og innsiktsverktøyet til Instagram.

 

Frivillig styremedlem med erfaring fra inntektsarbeid/fundraising

For å vokse og få til alt vi ønsker, er vi helt avhengige av økonomisk drahjelp. Derfor søker vi nå etter et styremedlem som skal ha ansvar for prosessene hvor vi søker midler fra det offentlige, ulike stiftelser og forskjellige fond. Dine oppgaver vil inkludere:

 • Søknadsskriving til Dam-stiftelsen
 • Søknadsskriving til Helsedirektoratet
 • Innhenting av midler fra andre aktører
 • Innhenting av gode medlemsfordeler fra ulike aktører

Hvem vil vi ha med på laget?  

Vi ser for oss at du er en person som brenner for kvinnehelse, som er engasjert og involvert, som ønsker å jobbe frivillig gjennom minimum 1-2 år, og som har kunnskap om endometriose og adenomyose. Per i dag er vårt styre satt sammen av kvinner med en eller begge sykdommene, eller kvinner som er pårørende. Du må ikke ha sykdommene selv, men det er et pluss om du har god kjennskap til begge sykdommene. Vi ønsker oss rett og slett noen som er:

 • Utadvendt og flink til å jobbe i team
 • Idérik og kreativ
 • Strategisk og initiativrik
 • Engasjert, med en interesse for kvinnehelsefeltet

 

Hva vil det si å jobbe frivillig hos oss, og hva kan vi tilby?

Å jobbe frivillig for Endometrioseforeningen er både givende, gøy og lærerikt, men også utfordrende. Mye skal gjøres i løpet av et år, og vi har alltid mange baller i lufta. Derfor er det viktig at du har mulighet til å sette av tid til vervet ditt i en kanskje ellers travel hverdag. Noen måneder er definitivt mer hektiske enn andre, men generelt sett håper vi du kan:

 • Sette av rundt tre timer i uka til vervet ditt hos oss
 • Holde av en helg til vårt årsmøte, hvor hele styret blir boende på et hotell i to netter, og jobber intensivt med oppgaver som må utføres
 • Holde av to lørdager til våre to årlige fagdager
 • Stille på rundt 6 styremøter i året (hvorav flere av disse er digitale)
 • Sjekke e-post og meldinger i Teams hver uke, slik at du holder deg oppdatert på hva vi jobber med

 

Endometrioseforeningen vil sørge for at du får full opplæring, vi vil gi deg kreativt spillerom, og vi er alltid åpne for nye idéer og tanker som kan være med på å styrke oss som forening. Våre styremedlemmer får en årlig godtgjørelse på inntil 10.000 kroner, og foreningen dekker selvsagt også reiseregninger, overnattinger og mat dersom du må bli med på møter eller arrangementer som krever dette.

 

Søk et frivillig verv hos oss!

Kjenner du at du kunne hjulpet oss i en av rollene vi trenger? Eller innehar du kompetanse vi har behov for, men kanskje ikke vet vi trenger?

Da er det bare å sende inn en søknadstekst hvor du skriver litt om deg selv, spesifiserer hvilken rolle du kunne tenkt deg (dette kan også være en rolle vi ikke har tenkt på), og en CV til vår styreleder, Elisabeth Raasholm Larby. Hun kan du nå på elisabeth@endometriose.no.

Vi oppfordrer både kvinner, menn, transpersoner og ikke-binære til å søke hvis du føler deg kallet. Bosted har ikke noe å si, vi vil ha et styre med kandidater fra hele landet.

Vi gleder oss til å høre fra deg!