Endometrioseforeningen starter årlig prisutdeling

07.02.22

Endometrioseforeningen ønsker å markere 25-års jubileet sitt med en ny måte å takke aktivister og medlemmer på. Derfor starter foreningen nå en årlig prisutdeling, hvor både kjente og ukjente nomineres til to ulike kategorier.

Vi vet at svært mange kjemper mot egen kropp og sykdom hver dag, men at mange også kjemper sammen med foreningen for å skape en endring i samfunnet. Derfor har styret besluttet at foreningen skal begynne å ha årlige prisutdelinger på mars-fagdagene, slik at både privatpersoner og offentlige profiler kan løftes og takkes for sin innsats i vår felles kamp.

 

Den første prisutdelingen legges til fagdagen, 12. mars. I år er det kun styret som har nominert kandidater, men kandidatene for prisene i 2023 skal bestemmes gjennom nominasjoner fra både styremedlemmer og offentligheten. Så hvis du allerede vet om noen som fortjener litt anerkjennelse for sin aktivisme, kan du sende et forslag til ane@endometriose.no.

 

Vi har delt våre priser inn i en kategori som retter seg mot privatpersoner, nemlig «Endometrioseforeningens årlige varmeflaske», og en pris som retter seg mot offentlige personer, organisasjoner, forskere og helsepersonell, «Endometrioseforeningens banebryterpris».

Nominerte til Endometrioseforeningens årlige varmeflaske

Endometrioseforeningens årlige varmeflaske går til en privatperson som har bidratt til økt oppmerksomhet rundt endometriose og adenomyose det siste året, og varmet foreningens hjerte gjennom åpenhet og ærlighet. Når privatpersoner deler dine personlige opplevelser og utfordringer med endometriose og adenomyose, skaper det rom for mer åpenhet i samfunnet og mindre skam blant andre med disse sykdommene.

De nominerte for 2022 er:

  1. Ann-Elin Brekke Kandal

Har snakket om endometriose med NRK og på en episode av «Hva feiler det deg»

  1. Benedicte Fjeldberg

Har skrevet et debattinnlegg om adenomyose i Dagsavisen

  1. Carla Harte

Har skrevet flere innlegg om endometriose, blant annet et om «medisinsk gaslighting» i Dagsavisen

  1. Jenny Førde Aarskog

Har stått fram i en stor VG-sak om kvinnehelse, skam og endometriose

  1. Julie og Maria Bøe-Ludvigsen

Har begge stått frem som unge med endometriose på TV2 og God morgen Norge, og snakket om tunge behandlingsrunder og kunstig overgangsalder

  1. Kathrine Salhus

Har skrevet et debattinnlegg om endometriose i Dagbladet, og startet emneknaggen #tromeg

  1. Kristine Engebretsen 

Har stått frem med endometrioseplagene sine i et intervju med Dagsavisen

  1. Lars Inge Leirflåt

Har selv skrevet en tekst som pårørende om likestilling, kvinnehelse og manglende behandlingstilbud for pasienter med endometriose

  1. Maria Eide Nøstdal

Har stått frem med endometrioseplagene sine i et intervju med NRK, og snakket om å være ung og havne i overgangsalderen grunnet behandling

  1. Maria Fernanda Moe Nilssen

Har stått frem med adenomyoseplagene sine i et intervju med KK, og snakket om skam og hva sykdommen har kostet henne

Nominerte til Endometrioseforeningens banebryterpris 

Endometrioseforeningens banebryterpris går til en offentlig person, forsker, helsefagsarbeider eller forening som har gjort en ekstra innsats det siste året for å løfte endometriose- og adenomyose-saken i samfunnet.

De nominerte for 2022 er:  

Femihelse

Helene Svabø og Sigrun Stenseth har i lang tid drevet en podcast om kvinnehelse, og jobbet hardt for at skambelagt tematikk skal møtes med åpenhet. I løpet av de siste årene har de arbeidet for at både endometriose og adenomyose skal bli mer kjent ute i befolkningen. De er varme, bruker humor som virkemiddel, ufarliggjør sykdommene – samtidig som de snakker om alvoret og belyser konsekvensen av å ikke få hjelp raskt nok. Grunnet sitt utrettelige engasjement for kvinnehelse, og den ekstra innsatsen de har gjort for pasienter med endometriose og adenomyose, nomineres Femihelse til Endometrioseforeningens banebryterpris.

 

Norske Kvinners Sanitetsforening/ Elisabeth T. Swärd

Norske Kvinners Sanitetsforening er i dag en av de fremste bidragsyterne til forskning på kvinners helse og livsvilkår i Norge. Deres mål er blant annet å tette kunnskapshull innenfor kvinnesykdommer og lidelser. I 2021 feiret Norske Kvinners Sanitetsforening 125-års jubileum, og fanesaken deres for jubileet var «Likestilling i 2021 handler om kvinnehelse». Gjennom årene og i 2021 har de jobbet knallhardt for å løfte kvinnehelsetematikk blant befolkningen og i media. De gjorde en stor innsats for endometriose- og adenomyosepasienter, og seniorrådgiver for kvinnehelse og forskning, Elisabeth T. Swärd, gjorde en spesielt viktig jobb. Hun har stilt opp på arrangementer, foredrag og debatter. Hun har jobbet politisk og bidratt med debattinnlegg i flere aviser, samt svart på svært mange forespørsler fra journalister. Grunnet sin enorme innsats for vår pasientgruppe, nomineres Norske Kvinners Sanitetsforeningen ved Elisabeth T. Swärd, til Endometrioseforeningens banebryterpris.

 

Guri Majak

Guri Bårdstu Majak er PhD, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, seksjonsleder og overlege ved Gynekologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Selv om Majak har som jobb å hjelpe pasienter med endometriose og adenomyose, har hun i løpet av 2021 gjort en stor ekstrainnsats når det kommer til folkeopplysning og politisk arbeid. Hun har stilt til utallige intervjuer, holdt foredrag for helsepersonell, snakket på arrangementer, stilt på debatter og bidratt med kronikker og tekster som belyser det faktum at behandlingstilbudet for pasientgruppen er for dårlig. Grunnet Majaks ekstraordinære innsats for å forbedre situasjonen for pasientgruppen, nomineres hun til Endometrioseforeningens banebryterpris.

 

Tina Tellum

PhD, overlege på Oslo Universitetssykehus, Tina Tellum, har viet enorme mengder tid og energi til forskning på adenomyose. Adenomyose er mer utbredt enn endometriose, men likevel har enda færre hørt om sykdommen. Tellum er en veldig engasjert dame, som vier mye av fritiden sin til å kjempe for at alle med adenomyose og endometriose skal få bedre helsehjelp. Hun står blant annet i bresjen for det internasjonale COSAR-prosjektet, som skal forbedre kvaliteten på adenomyose-forskning, og gjøre den mer pasientrettet. Derfor nomineres hun til Endometrioseforeningens banebryterpris.

 

Kristiane Aateigen

Siden 2019 har Kristiane Aateigen jobbet med å belyse kvinnehelse og likestillingsutfordringer. Hun har snakket ut om mensmoms, brukt plattformen sin til å nå tusenvis av nordmenn med helseinformasjon, selv stått frem med endometriose, delt sin historie i media, og opprettet en helsegruppe på Facebook for å skape et lavterskeltilbud hvor kvinner kan hjelpe kvinner gjennom sin utredning eller behandling. Åpenheten hennes og hvordan hun møter folk gjennom sin egen plattform, har bidratt til at flere kvinner har søkt helsehjelp, og til at flere har turt å snakke mer åpent om sine endometriose- og adenomyoseplager. Derfor nomineres hun til Endometrioseforeningens banebryterpris.

 

Martine Halvorsen

Martine Halvorsen er kjent for å være en skamløs, åpen og ærlig person. Hennes plattform når ut til tusenvis, og hun bruker den til å spre håp og glede, men også helseinformasjon og oppfordringer om at kvinner må ta plass og ta helsa si på alvor. Halvorsen har selv engasjert seg i endometriosekampen, og snakket ut om egne plager og mangel på et behandlingstilbud i media. Gjennom sin plattform har hun møtt andre pasienter med varme og forståelse. Tryggheten hun bidrar til å skape, er med på å senke terskelen for åpenhet – og bidrar dermed til at flere tør å stå frem med endometriose. Derfor nomineres Halvorsen til Endometrioseforeningens banebryterpris.

 

Mie Cappelen

Mie Cappelen har i 2021 vært svært åpen om sine plager med endometriose. Hun har snakket om sykdommen i media, delt informasjon og tipset følgere om kilder gjennom sin egen plattform, stilt opp på arrangementer, foredrag og til intervjuer. Cappelen har hatt et brennende ønske om å bidra til en endring for alle med endometriose, og har løftet tematikken rundt manglende behandlingstilbud for pasientgruppen. Hennes pågangsmot og hennes aktivisme gjør at vi nominerer henne til Endometrioseforeningens banebryterpris.

 

Mayoo Indiran

På tampen av 2021 ble Mayoo Indiran et overraskende ansikt utad for endometriose-saken. Hans opptreden på Fangene på fortet, var starten på hans aktivisme. Siden episoden, hvor han donerte over 50.000 kroner til Endometrioseforeningen sammen med Abubakar Hussain og Stian Sandø, har han stått frem som pårørende for sin kjæreste. Han har snakket om endometriose i media ved flere anledninger, og arbeider nå for å synliggjøre sykdommen fra et pårørendeperspektiv. Vi trenger at flere menn er med på å løfte endometriose-saken, og Indiran er med på å gjøre det lettere for andre menn å snakke mer om kvinnehelse. Derfor nomineres han til Endometrioseforeningens banebryterpris.