Har du moderate til sterke endometriosesmerter og er interessert i å delta i en klinisk studie?

15.09.21

Oslo Universitetssykehus gjennomfører nå en klinisk studie med et nytt medikament mot endometriosesmerter.

Du kan være med i studien hvis du;

 • er 18 år eller eldre
 • er diagnostisert med endometriose i forbindelse med tidligere operasjon
 • opplever moderate til sterke smerter på grunn av endometriose
 • har generelt god helse
 • aksepterer å slutte på hormonbehandling i studieperioden (for eksempel p-piller, minipiller)
 • aksepterer tilfeldig utvelgelse til en av behandlingsgruppene (studiemedisin / placebo / Elagolix®)
 • bor i rimelig avstand til et av studiestedene, slik at du kan delta på månedlige studiebesøk

 

Du kan ikke være med i studien hvis du;

 • har hormonspiral
 • er gravid eller ammer
 • har andre sykdommer/tilstander som kan påvirke studieresultatene
  (for eksempel migrene og andre sykdommer som krever regelmessig bruk av smertestillende, Crohns sykdom og andre tarmsykdommer, muskelknuter i livmoren eller har fjernet livmoren)

 

Studien blir gjennomført på tre steder i Norge: Kirkeparken Spesialistklinikk i Fredrikstad, Sykehuset i Vestfold: Tønsberg og Oslo Universitetssykehus: Gynekologisk avdeling, Ullevål.

Hvis du er interessert i å delta i studien eller ønsker mer informasjon, kan du kontakte de ansvarlige på e-post: kliniskestudier.kvinneklinikken@ous-hf.no

 

Din respons på denne annonsen er ikke bindende.  Studiedeltagelse er helt frivillig.

Se også mer informasjon om studien her:  Utprøving av et nytt legemiddel mot endometriosesmerter (SCHUMANN-studien) – Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)