Lær mer om likepersonsarbeidet vårt

01.02.21
Bilde av tre unge kvinner som klemmer hverandre, med øynene lukket

Foto: Gemma Chua Tran

Hva er en likeperson?

 

En likeperson har inngått en skriftlig avtale med Endometrioseforeningen i Norge. De har signert en taushetserklæring og blitt kurset etter Endometrioseforeningens retningslinjer. Det er en person som er tilgjengelig for deg som trenger støtte, veiledning, har spørsmål om endometriose og/eller adenomyose, eller trenger å kjenne på et samhold hvis du føler på ensomhet rundt sykdommen. Også pårørende kan prate med en av våre likepersoner, dersom det er ønskelig. Du kan kontakte en likeperson gjennom vår nettside hvis du ønsker det.

Hva er likepersonsarbeid?

Les mer om hva likepersonsarbeid går ut på her

«En organisert samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, eller i noenlunde samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen har som mål å være en hjelp, støtte og veiledning partene imellom.»

Likepersonsarbeid er frivillig og ulønnet innsats fra de som ønsker å hjelpe andre på bakgrunn av egne erfaringer.

En likeperson kan bistå med mye forskjellig. Våre likepersoner er flinke til å se enkeltindividets behov, og vil kunne hjelpe deg med ulike situasjoner og spørsmål.

Hva kan en likeperson bistå med?

 • Tilby en god og trygg samtale der man kan lufte tanker og følelser, eller få svar på ulike spørsmål
 • Gi informasjon om endometriose og adenomyose
 • Gi informasjon om rettigheter
 • Være med på legesamtaler eller stille med sykehusbesøk
 • Være en stabil part på veien til en diagnose eller operasjon
 • Gi råd om hvordan man skal leve med sykdommene i hverdagen
 • Ha kafétreff for de som ønsker
 • Gi pårørende samme tilbud om svar på spørsmål, eller stille opp dersom man som pårørende trenger noen å prate med
Bilde av en gruppe kvinner som ligger på gulvet. Det er til sammen fem kvinner, som støtter seg mot hverandre.

Kan jeg bli likeperson?

 

Å være likeperson er spennende og byr på mange forskjellige oppgaver, men arbeidet kan også være krevende. For å bli likeperson må du gjennom en søknadsprosess og et kurs. Du må også være medlem av Endometrioseforeningen for å søke vervet.

 

Som søker bør du:

 • Ha, eller ha hatt, endometriose og/eller adenomyose
 • Ha god kunnskap om sykdommene og erfaring fra helsevesenet
 • Være frisk nok til å kunne utføre arbeid som likeperson
 • Ha bearbeidet din egen erfaring rundt sykdommene
 • Være en fortrolig person som andre kan dele sine erfaringer og opplevelser med, i en god og trygg samtale
 • Fremstå som et medmenneske, og en som møter andre sine behov med støtte
 • Kunne bidra til at andre opplever mestringsfølelse
 • Ha mulighet til å invitere folk på kafétreff og andre aktiviteter i ditt område

 

Hvis du er interessert i å gjøre en utrolig viktig jobb, og ønsker å søke verv som likeperson, kan søknad sendes til: charlotte@endometriose.no