Vi lyser ut midler til kompetanseheving eller forskning i 2023

08.09.22

Endometrioseforeningen vil bidra til at Norge blir et foregangsland når det kommer til behandling av endometriose og adenomyose. Nå lyser vi ut midler for å få til dette.

Endometrioseforeningen jobber for at behandlingstilbudet for alle med endometriose og adenomyose skal bedres i Norge. Derfor ønsker vi å direkte bidra til at helsepersonell får hevet sin kompetanse.

 

Fremover kommer vi til å lyse ut midler helsepersonell som jobber med endometriose- og adenomyosetematikk kan søke om. Vi tror Norge kan havne i verdenstoppen når det kommer til behandling for endometriose og adenomyose, men for å nå det målet må vi sørge for at norsk helsepersonell får oppdatert kunnskap og erfaring, at det forskes mer her hjemme og at studiene som utføres blir mer pasientrettet.

 

Helsepersonell kan søke om midler for å kompetanseheving i 2023 allerede nå!

 

Hvem kan søke midlene?

 • Helsepersonell som jobber med endometriose eller adenomyose i Norge
 • De som søker må arbeide i det offentlige helsevesenet

 

Hva kan man søke om å få dekket?

 • Kirurgikurs i utlandet
 • Viktige studier man vil starte opp
 • Forskningsprosjekter man ønsker å sette i gang
 • Kompetansehevende kurs i inn- og utland

 

Hvordan søker man?

Dersom du ønsker å heve din kompetanse og kunnskap gjennom midler fra Endometrioseforeningen, må du sende en formell søknad til oss. Den må inkludere:

 

 • Din CV
 • Informasjon om hvor du nå arbeider
 • Et motivasjonsbrev på maks en side
 • Informasjon om hvilket kurs du søker på, samt link til kursets informasjonsside
 • En prosjektskisse hvis du søker om støtte til studier eller forskning
 • Regnskap som viser hva midlene skal gå til
 • En beskrivelse av hvordan kompetansehevingen skal brukes og hvordan den kommer pasientgruppen til gode

 

Vi vurderer alle kandidater som sender inn søknad til oss. Er du en aktuell kandidat, og vi har behov for mer informasjon om det du søker støtte til, kan du bli innkalt til intervju. Du sender din søknad til post@endometriose.no, og markerer den med «Søknad om midler til kompetanseheving 2023». 

 

Ettersyn

Dersom du mottar støtte fra oss, ønsker vi å føre ettersyn. Det betyr at du vil måtte fremlegge skriftlig dokumentasjon på hva midlene har gått til. Vi vil også gjerne dele din opplevelse eller ditt pågående prosjekt med våre medlemmer. Derfor håper vi du kan ta noen bilder mens du er enten er på kurs eller driver din kompetanseheving, samt snakke med vår kommunikasjonsrådgiver slik at vi kan lage en artikkel om dette.

 

Frist for å søke

Søknader behandles fortløpende. Søknadsfristen settes til 1. mars 2023. Beløpet deles ikke ut før i 2023.

 

Dersom kompetansehevingen, kurset, studien eller forskningen av en eller annen grunn ikke kan gjennomføres, pliktes du å tilbakebetale summen du har mottatt av Endometrioseforeningen.