Styret

Endometrioseforeningen er en landsdekkende forening som ble stiftet 9. april 1997. Alle i styret har endometriose eller adenomyose, eller er pårørende til noen med sykdommene. Vi har vært gjennom flere forskjellige behandlinger uten å bli kvitt våre plager. Dette gjenspeiler det dårlige behandlingstilbudet som fremdeles foreligger i dag.

Styreleder

Elisabeth Raasholm Larby

Les mer

Elisabeth Raasholm Larby

Styreleder

92 06 96 59

elisabeth@endometriose.no

Hamar

 • Født 1987
 • Bosted: Hamar, Innlandet
 • Sivilstatus: Samboer
 • Har adenomyose og endometriose
 • Fikk diagnosen endometriose i 2016 og adenomyose 2017
 • Barn: to sønner

Jeg har hatt symptomer siden 13-års alderen, og vet hvordan det føles å ikke bli trodd, og å få feil informasjon fra helsepersonell. Lang veg til diagnose har gjort meg til ekspert på egen sykdom. Alvorlig grad av endometriose; tarm, nerver, blære, livmor, rektovaginal endometriose osv. affisert. Jeg har gjennomgått to tarmreseksjoner grunnet endometriose i tarm.

Jeg valgte å bli likeperson fordi jeg ønsker å gjøre en forandring, arbeide for et bedre behandlingstilbud, spre riktig informasjon om sykdommene, og jobbe for at kvinner med endometriose og adenomyose blir tatt på alvor. Jeg håper at jeg med mine erfaringer kan bidra som støtte og at jeg kan gi gode råd som likeperson.

Nestleder

Ane Løvereide

Les mer

Ane Løvereide

Nestleder

92 48 98 09

ane@endometriose.no

Oslo

 • Født 1992
 • Bosted: Oslo
 • Sivilstatus: Samboer
 • Har både endometriose, og mest sannsynlig adenomyose
 • Diagnostisert i 2018
 • Barn: Ingen barn

 

Jeg er med i styret til endometrioseforeningen fordi jeg ønsker å arbeide for et bedre behandlingstilbud og mer kunnskapsspredning.

I dag jobber jeg mye med kommunikasjonsarbeidet for foreningen. Har du noen spennende idéer til innhold, nyheter eller arrangementer? Ta kontakt!

Daglig leder

Karen Bertelsen

Les mer

Karen Bertelsen

Daglig leder

91 10 34 40

karen@endometriose.no

Halden

 • Født 1960
 • Bosted: Halden i Viken
 • Sivilstatus: Skilt
 • Har hatt både endometriose og adenomyose
 • Fikk diagnosen endometriose i 1986 og adenomyose i 2000
 • Barn: Et prøverørsbarn.

 

Jeg valgte å bli likeperson fordi jeg ønsker å gi informasjon til andre kvinner med disse sykdommene. Det er ikke godt å sitte alene med det. Jeg har hatt endometriose i hele buken og cyste (17cmx11cm) på eggstokk. Endometriose på blære og massive sammenvoksninger i hele buken.

Jeg har vært med i styret i Endometrioseforeningen siden 2002 og holder på med den daglige driften.

Styremedlem

Elin Ludvigsen

Les mer

Elin Ludvigsen

Styremedlem

elin@endometriose.no

Oslo

 • Født: 1971
 • Bosted: Oslo
 • Sivilstatus: Gift
 • Pårørende
 • Tvillingdøtre

Jeg er med i styret til Endometrioseforeningen fordi jeg som mor  har opplevd sykdommen på nært hold. Som pårørende har jeg sett hvor viktig det er at man får en tidlig diagnose og  blir fulgt opp av helsevesenet. Dette tilbudet bør gjelde alle kvinner i hele landet.

Jeg ønsker å bidra med mer åpenhet rundt sykdommen og  vil være med å jobbe for et bedre helsetilbud til kvinner som rammes av endometriose og adenomyose.

Styremedlem

Charlotte Raasholm Larby

Les mer

Charlotte Raasholm Larby

Styremedlem

92 44 92 23

charlotte@endometriose.no

Gjøvik

Styremedlem

Anne Solberg

Les mer

Anne Solberg

Styremedlem

95 75 25 30

anne@endometriose.no

Oslo

 • Født: 1982
 • Bosted: Oslo
 • Sivilstatus: samboer
 • Har adenomyose (diagnose via ultralyd)
 • Har 3 barn. En gutt og to jenter

Jeg ønsker være med i styret, fordi jeg vil jobbe for mer forskning på og opplysning om endometriose og adenomyose. Diagnosetiden må ned, og jeg ønsker å bidra til at flere kommer raskere til riktig behandling.

Styremedlem

Emilie Nyman

Les mer

Emilie Nyman

Styremedlem

emilie@endometriose.no

Oslo

 • Født 1991
 • Bosted: Oslo
 • Sivilstatus: Samboer
 • Har både endometriose, og mest sannsynlig adenomyose
 • Diagnostisert i 2017
 • Barn: Ingen barn

 

Jeg er utdannet osteopat og har en særskilt interesse for kvinnehelse. Som både pasient og terapeut har jeg fått et godt innblikk i mangelen på både behandlingstilbud og tverrfaglig tilnærming for pasientgruppen. Jeg har også en stor interesse innenfor forskningsarbeid, og er representant for foreningen både i World Endometriosis Organisations og European Endometriosis Leauge.

Mitt ønske med vervet i foreningen er å fremme viktigheten av et helhetlig behandlingstilbud for pasientenegruppen. Samtidig er jeg involvert i foreningens arbeid i sosiale medier og i vårt medlemsblad.

Styremedlem

Michelle Frøslev

Les mer

Michelle Frøslev

Styremedlem

46 66 34 77

 • Bosted : Moss, Viken
 • Født: 1983
 • Sivilstatus: Gift
 • Barn: Ingen barn
 • Har endometriose og tydelige symptomer på adenomyose (samt funn på UL). 
Jeg fikk påvist endometriose etter 28 år med symptomer og var selv den som leste meg opp og foreslo diagnosen for fastlege og gynekolog, etter å ha hørt om diagnosene gjennom kjente.
Jeg ønsker å være med å påvirke helsevesenet for å redusere diagnosetiden og øke kompetansen rundt sykdommene. Ikke minst vil jeg være en støtte for de står i samme situasjon som det jeg har gjort, og gjør i dag.

Varamedlem

Ann Iren Sommerseth

Les mer

Ann Iren Sommerseth

Varamedlem

90 54 69 70

annirens@hotmail.com

Tromsø

(f. 1975). Hatt smerter og symptomer fra midten av 20-årene. Økende plager etter barn nummer to. Fikk fjernet høyre eggstokk i 2008. Ble operert på nytt i 2010, med fjerning av livmor og endometriosevev. Fikk først da diagnosen endometriose og adenomyose. Ble varamedlem i Endometrioseforeningen i 2017.

Varamedlem

Lena Kristin Kristiansen

Les mer

Lena Kristin Kristiansen

Varamedlem

46 12 78 72

lenakristin@endometriose.no

Nøtterøy

 • Født 1990
 • Bosted: Nøtterøy, Vestfold og Telemark
 • Sivilstatus: Samboer
 • Har både endometriose og adenomyose
 • Diagnostisert i 2014 (endometriose) og 2016 (adenomyose)
 • Barn: To barn, en med IVF