Styret

Endometrioseforeningen er en landsdekkende forening som ble stiftet 9. april 1997. Alle i styret har endometriose eller adenomyose. Vi har vært gjennom flere forskjellige behandlinger uten å bli kvitt våre plager. Dette gjenspeiler det dårlige behandlingstilbudet som fremdeles foreligger i dag.

Styreleder

Elisabeth Raasholm Larby

Les mer

Elisabeth Raasholm Larby

Styreleder

92 06 96 59

elisabeth@endometriose.no

Hamar

 • Født 1987
 • Bosted: Hamar, Innlandet
 • Sivilstatus: Samboer
 • Har adenomyose og endometriose
 • Fikk diagnosen endometriose i 2016 og adenomyose 2017
 • Barn: to sønner

 

Jeg har hatt symptomer siden 13-års alderen, og vet hvordan det føles å ikke bli trodd, og å få feil informasjon fra helsepersonell. Lang veg til diagnose har gjort meg til ekspert på egen sykdom. Alvorlig grad av endometriose; tarm, nerver, blære, livmor, rektovaginal endometriose osv. affisert. Jeg har gjennomgått to tarmreseksjoner grunnet endometriose i tarm.

Jeg valgte å bli likeperson fordi jeg ønsker å gjøre en forandring, arbeide for et bedre behandlingstilbud, spre riktig informasjon om sykdommene, og jobbe for at kvinner med endometriose og adenomyose blir tatt på alvor. Jeg håper at jeg med mine erfaringer kan bidra som støtte og at jeg kan gi gode råd som likeperson.

Nestleder og IVF-kontakt

Lena Kristin Kristiansen

Les mer

Lena Kristin Kristiansen

Nestleder og IVF-kontakt

46 12 78 72

lenakristin@endometriose.no

Nøtterøy

 • Født 1990
 • Bosted: Nøtterøy, Vestfold og Telemark
 • Sivilstatus: Samboer
 • Har både endometriose og adenomyose
 • Diagnostisert i 2014 (endometriose) og 2016 (adenomyose)
 • Barn: To barn, en med IVF

 

Jeg er nestleder i Endometrioseforeningen, og kan også kontaktes på e-post dersom du har noen spørsmål angående IVF.

Daglig leder

Karen Bertelsen

Les mer

Karen Bertelsen

Daglig leder

91 10 34 40

karen@endometriose.no

Halden

 • Født 1960
 • Bosted: Halden i Viken
 • Sivilstatus: Skilt
 • Har hatt både endometriose og adenomyose
 • Fikk diagnosen endometriose i 1986 og adenomyose i 2000
 • Barn: Et prøverørsbarn.

 

Jeg valgte å bli likeperson fordi jeg ønsker å gi informasjon til andre kvinner med disse sykdommene. Det er ikke godt å sitte alene med det. Jeg har hatt endometriose i hele buken og cyste (17cmx11cm) på eggstokk. Endometriose på blære og massive sammenvoksninger i hele buken.

Jeg har vært med i styret i Endometrioseforeningen siden 2002 og holder på med den daglige driften.

Styremedlem

Ane Løvereide

Les mer

Ane Løvereide

Styremedlem

92 48 98 09

ane@endometriose.no

Oslo

 • Født 1992
 • Bosted: Oslo
 • Sivilstatus: Samboer
 • Har både endometriose, og mest sannsynlig adenomyose
 • Diagnostisert i 2018
 • Barn: Ingen barn

 

Jeg er med i styret til endometrioseforeningen fordi jeg ønsker å arbeide for et bedre behandlingstilbud og mer kunnskapsspredning.

I dag jobber jeg mye med kommunikasjonsarbeidet for foreningen. Har du noen spennende idéer til innhold, nyheter eller arrangementer? Ta kontakt!

Styremedlem

Charlotte Raasholm Larby

Les mer

Charlotte Raasholm Larby

Styremedlem

92 44 92 23

charlotte@endometriose.no

Gjøvik

Styremedlem

Liv Bente Ellefsen

Les mer

Liv Bente Ellefsen

Styremedlem

90 94 33 10

livbente@endometriose.no

Sarpsborg

 • Født 1991
 • Bosted: Sarpsborg, Viken.
 • Sivilstatus: Kjæreste
 • Har både adenomyose og endometriose
 • Fikk diagnosen endometriose som 21-åring og adenomyose da jeg var 27 år
 • Barn: Ingen barn

 

Jeg valgte å bli likeperson fordi følte meg selv ganske ensom da jeg fikk diagnosen, og slet med å akseptere den. Jeg ønsker å være der for andre i samme situasjon.

Før jeg fikk diagnose, opplevde jeg stadig økende mensensmerter. Til slutt hadde jeg smerter hele tiden. Fikk raskt diagnosen endometriose, etter kun ett år med slike smerter. Har prøvd mange p-piller, hormonspiral og zoladex uten hell. Fikk 7 år senere diagnosen adenomyose, og går nå på p-sprøyte og er nesten helt smertefri.

Varamedlem

Aina Bergås

Les mer

Aina Bergås

Varamedlem

95 97 24 20

ainabergas@hotmail.com

Nordhordland

 • Fødd 1968
 • Bosted: Nordhordland, nær Bergen
 • Sivilstatus: Gift
 • Diagnostisert med endometriose i 1997, etter 16 år med plager.
 • Har mest sannsynlig også adenomyose
 • Barn: 6 barn (stebarn, prøverørsbarn, fosterbarn, adoptivbarn)

 

Symptom sidan eg var 13 år. Diagnostisert då eg var 29 år. Har fjerna alle reproduktive organ og delar av tarm. Lever med kroniske smerter etter komplikasjonar, arrvev og stomi, og er no ufør. Kunne nok hatt eit anna liv i dag, om eg hadde fått riktig hjelp tidlegare.

Gjennom eiga erfaring har eg opplevd at helsevesenet ikkje har nok kunnskap om endometriose og adenomyose. Tida i Endometrioseforeningen har bekrefta dette. Eg har difor eit inderleg ønskje om å kunna bidra til og gjera ein forskjell. Vart medlem i Endometrioseforeningen i 2016. Gjekk inn i styret same året, men trekkjer meg ved årsmøte i 2021 grunna helse. Heldt fram som likeperson.

Varamedlem

Ann Iren Sommerseth

Les mer

Ann Iren Sommerseth

Varamedlem

90 54 69 70

annirens@hotmail.com

Tromsø

(f. 1975). Hatt smerter og symptomer fra midten av 20-årene. Økende plager etter barn nummer to. Fikk fjernet høyre eggstokk i 2008. Ble operert på nytt i 2010, med fjerning av livmor og endometriosevev. Fikk først da diagnosen endometriose og adenomyose. Ble varamedlem i Endometrioseforeningen i 2017.