Her er de nominerte til Endometrioseforeningens prisutdeling 2024

06.04.24

I flere år har kjente og ukjente gjort en knallinnsats for kvinnehelsesaken. I år som i fjor, ønsker vi å hedre de som har løftet endometriose og adenomyose i samfunnet. Dette er de 10 finalistene til vår varmeflaskepris, og de 9 finalistene til vår banebryterpris.

For tredje år på rad deler Endometrioseforeningen ut priser til folk, aksjoner, initiativer eller organisasjoner som har gjort en viktig innsats for endometriose- og adenomyosesaken.

 

Sjekk fjorårets vinnere her!

 

Nok en gang har vi mottatt mange gode nominasjoner, og nok en gang har det vært en utfordring å plukke ut finalister. Etter grundig vurdering fra foreningens side, står vi igjen med totalt 19 finalister til to ulike priser.

 

Finalister til varmeflaskeprisen

Endometrioseforeningens årlige varmeflaske går til noen som har bidratt til økt oppmerksomhet rundt endometriose og adenomyose det siste året, og varmet foreningens hjerte gjennom åpenhet og ærlighet. Når folk deler dine personlige opplevelser og utfordringer med endometriose og adenomyose, skaper det rom for mer åpenhet i samfunnet og mindre skam blant andre med disse sykdommene.

 

Magny Sørensen

Magny har stått frem med endometriose i flere lokalaviser. I 2023 delte hun kloke ord og tanker rundt diagnoseforløpet sitt i media, og poengterte at alt for mange fortsatt venter alt for lenge før de får riktig diagnose. Magny er også ambulansearbeider og sykepleierstudent, og har selv kritisert eget utdanningsløp for den manglende oppmerksomheten kvinnehelse får. Historien til Magny er sterk, og det er hun også.

Les om Magny Sørensen her.

 

Inga Dalsegg

Inga er en kunstner som i lang tid har vist hvor smertefullt og utfordrende livet kan være med endometriose gjennom sine kunstverk. Hun har også holdt foredrag om sin historie med diagnosen, og stått frem i media flere ganger de siste årene. Å bruke kunst for å formidle kvinnehelseutfordringer er viktig, og gjør inntrykk på utallige mennesker på en måte som ord ikke alltid kan. Kreativiteten til Inga er inspirerende, og bidrar til å spre oppmerksomhet om endometriose i nye arenaer.

Les om Inga Dalsegg her.

 

Mari Cathrine Karlsen

I 2023 fikk Mari Cathrine diagnosen endometriose etter en kikhullsoperasjon. Bare noen måneder senere la hun ut på en heftig reise for å krysse Norge fra nord til sør, og spre oppmerksomhet om både endometriose og adenomyose på veien. Ikke bare har hun bidratt til kunnskapsspredning gjennom vårt langstrakte land, hun har også delt åpent om sin diagnose på sosiale medier, i 13 aviser, 3 ukeblader og 3 podkastepisoder. Hun har fremmet naturen som verktøy for kronisk syke, og bidratt til å spre håp og glede ved å gjennomføre en rekke utfordringer på turen sin. Samtidig satt hun også i gang en innsamlingsaksjon for Endometrioseforeningens arbeid. Gjennom mye pågangsmot, frustrasjon over kvinnehelsetilbudet i Norge, fryktløshet og driv, satt Mari Cathrine kvinnehelse på kartet, bokstavelig talt.

Les mer om Mari Cathrine Karlsen her.

 

Nora Kjetså

Som 19-åring har Nora stått frem med sin egen historie om endometriose, og om hvordan hun måtte betale seg ut av en altfor lang behandlingskø i det offentlige, for heller å få hjelp privat. I tillegg til dette har hun skrevet flere kronikker om kvinnehelse og endometriose, hun har holdt appeller på store arrangementer, og talt makta midt imot. Nora har en endeløs drivkraft, en stor rettferdighetssans og kommer til å oppnå mye for kvinnehelsesaken fremover.

Les mer om Nora Kjetså her.

 

Anna Linnea Steen

I 2023 stod Anna Linnea frem i Fagbladet med endometriose, og brukte sjansen til å løfte kvinnehelsetematikken til arbeidssektoren. Samme år mottok hun Fagforbundet Innlandet sin likestillingspris, for å ha fremmet likestilling i arbeids- og samfunnslivet i Innlandet. Det er så viktig at vi snakker mer om hvordan kvinnehelse påvirker arbeidshelsa til utallige ansatte over hele landet, og at arbeidsplasser gjør det de kan for å ivareta og tilrettelegge for sine ansatte.

Les mer om Anna Linnea Steen her.

 

Gina Melanie Sekkelsten

Gina Melanie har vagt å transformere egne erfaringer og utfordringer med endometriose fra noe negativt til noe positivt, ved å opprette en Facebook-gruppe for pasienter og pårørende. Hun har viet mye tid og energi til å hjelpe folk med å oppsøke helsehjelp, hun har gitt tips til hvordan pasienter best mulig kan leve med smerter, og stilt opp for utallige folk. Gjennom åpenhet og varme, har hun gjort livet bedre for mange.

Her er gruppen til Gina Melanie Sekkelsten.

 

Kathrine Grooss Tendal

Flere og flere har begynt å skrive kronikker om kvinnehelse, endometriose og adenomyose. Å bruke media som verktøy for å nå ut til mange, er viktig og utgjør en forskjell. I 2023 valgte Kathrine å fortelle samfunnet om sin opplevelse med endometriose og adenomyose gjennom en kronikk. Hun rettet samtidig et kritisk søkelys mot hvordan pasienter med disse diagnosene møtes av samfunnet, og stilte viktige spørsmål. Kathrine får leseren til å tenke nøye gjennom andres og kanskje også egne fordommer, samtidig som hun sprer kunnskap og informasjon om to svært utbredte diagnoser samfunnet fortsatt vet for lite om.

Les kronikken til Kathrine Grooss Tendal her.

 

Karianne Stangeland

Historien Karianne valgte å skrive inn til TV 2 i 2023 er hjerteskjærende, og viser hvor vanskelig livet kan bli for pasienter med endometriose som ikke får god nok helsehjelp. Karianne skriver rått og brutalt ærlig om hvordan dagligdagse gjøremål andre kanskje tar for gitt, kan bli nærmest umulig hvis man har en kronisk sykdom som rammer hardt og urettferdig. Det krever enormt mye mot å skrive og som Karianne, men det fører også til en større forståelse for hvordan noen pasienter har det – og det beviser hvor viktig det er at vi får på plass et mye bedre kvinnehelsetilbud i samfunnet.

Les historien til Karianne Stangeland her.

 

Thea Henrikø

Det er krevende for hver eneste pasient å stå fram i media og forteller om diagnoser som er intime, sårbare og vanskelige. Likevel er det kanskje enda mer krevende for de som er unge. Derfor er det imponerende og inspirerende at Thea som 16-åring valgte å stå frem med sin historie om å leve med endometriose, og hva diagnosen koster henne. At flere unge har noen de kan kjenne seg igjen i betyr mye. At helsepersonell blir oppmerksomme på at også svært unge rammes av endometriose er viktig.

Les mer om Thea Henrikø her.

 

Susann Hellesnes

Å skrive om egen sykdom og dele det med offentligheten kan være tøft. Det innrømmer Susann i en kronikk hun fikk på trykk i BA i 2023. Likevel pinte hun seg gjennom teksten, i håp om at ordene hennes kanskje kunne hjelpe andre eller bidra til en endring i samfunnet. Å bidra med historier, meninger og erfaringer rundt endometriose og adenomyose er ofte skummelt, men fører også med seg endringer. Holdningsendringer, kunnskapsendringer og til slutt samfunnsendringer. At man våger å dele noe, selv om det er skremmende og vondt, har enorm betydning.

Les innlegget til Susann Hellesnes her.

 

Finalister til banebryterprisen

Endometrioseforeningens banebryterpris går til en offentlig person, forsker, helsefagsarbeider eller forening som har gjort en ekstra innsats det siste året for å løfte endometriose- og adenomyose-saken i samfunnet.

 

Amalie Anker Johansson 

Amalie er for mange kjent som kickbokser og rekrutt i TV-programmet «Kompani Lauritzen: Tropp 1». I både 2022 og 2023 stod hun frem med endometriose og adenomyose i media, og var åpen og ærlig om utfordringene sykdommen har ført til for både privatliv og karriere. At idrettsprofiler snakker ut om disse diagnosene, og bidrar til økt forståelse og oppmerksomhet i samfunnet, er viktig. Vi trenger at folk fra alle samfunnsarenaer står frem, for å understreke at endometriose og adenomyose ikke diskriminerer – de rammer alle typer mennesker.

Les mer om Amalies Anker Johansson sin historie her.

 

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Kvinners Sanitetsforening jobber hver eneste dag med å sette kvinners helse på dagsordenen. De sitter på unik kompetanse, og bidrar kontinuerlig med å løfte kvinnehelse opp og frem i samfunnet vårt. Over flere år har de jobbet politisk med endometriose og adenomyose, og kjempet for et bedre behandlingstilbud. Mot slutten av 2022 fikk de opprettet Kvinnehelsealliansen, og gikk sammen med flere pasientforeninger som jobber med kvinnehelse. Gjennom 2023 har de hatt ansvaret for driften av Kvinnehelsealliansen, som har ført små og store foreninger sammen, for å sikre at alle med en kvinnehelseutfordring får en sterkere stemme. Norske Kvinners Sanitetsforening nomineres for andre gang.

Les mer om Kvinnehelsealliansen her.

 

Helene Dahl Karlsen / Helsebrølet

I 2023 fikk en rekke sykepleiere nok av politikernes helsekutt. Det førte til at Helene startet «Helsebrølet», en politisk uavhengig bevegelse med tilhengere fra flere deler av helsesektoren. Målet var å vise hvor mange som mener helse må prioriteres politisk, og at et av verdens rikeste land heller bør løfte helsesektoren enn å kutte i den. Helsebrølet bidro til en viktig offentlig samtale, og fikk vist at for å løfte helsetilbudet vårt, og da også kvinnehelsetilbudet vårt, må fagfolk lyttes til, få bedre rammer å jobbe innenfor, samt bedre budsjetter.

Les mer om Helsebrølet her.

 

Kristiane Aateigen

Kristiane (@snillegucci på Instagram), har i lang tid brukt sin plattform til å løfte kvinnehelseutfordringer, endometriose og adenomyose. Hun har brukt stemmen sin til å peke på urettferdighet, hun har kritisert samfunnsforhold og brukt mye tid og energi på å spre kunnskap om kvinnehelse. Kristiane nomineres for tredje år på rad.

Les mer om Kristiane Aateigen her.

 

Tuva Hansen

Som landslagsspiller har Tuva erfart hvor krevende det kan være å prestere når kroppen er påvirket av endometriose. I 2023 var hun svært åpen i media om diagnosen, og oppfordret folk til å tørre å gå til gynekolog for å be om hjelp. Når store idrettsprofiler som Tuva snakker om kvinnehelse, mensen og endometriose, bidrar det til at flere kvinner, både i idretten og på andre arenaer, får mer kunnskap og forståelse for egen kropp og syklus. Det bryter med tabuer, og viser at endometriose-pasienter finnes i alle deler av samfunnet – også idretten.

Les mer om Tuva Hansen her.

 

Martine Halvorsen

Martine Halvorsen har i årevis vært skamløst åpen og ærlig om kvinnehelseutfordringer. Igjen og igjen har hun brukt plattformen sin til å løfte kvinnehelse, og da spesielt endometriose og adenomyose. Hun har stilt til utallige intervjuer, og da hun var med på «16 ukers helvete» i 2023, brukte hun også anledningen til å løfte endometriose i offentligheten nok en gang. Hun bruker podkasten sin til å spre informasjon, stiller på foredrag og deler det hun kan med de som spør henne om hjelp og råd. I 2023 stilte hun også på stortinget for å snakke om kvinnehelse, og kreve et bedre behandlingstilbud for alle med endometriose og adenomyose. Martine nomineres for tredje år på rad.

Les mer om Martine Halvorsen her.

 

Matheo Dolva

Endometriose og adenomyose påvirker ikke bare kvinner, men også transpersoner og ikke-binære. Likevel er denne pasientgruppen både underrepresentert, og utfordringene de møter er ofte underkommunisert. Vi vet at transpersoner og ikke-binære utsettes for mye hets i flere arenaer, kanskje spesielt på nett og i sosiale medier. Samtidig er det viktig at deres historie også kommer frem, og at vi får en større forståelse for hvordan diagnoser som endometriose og adenomyose kan påvirke ulike mennesker. Matheo stod i 2023 frem med endometriose i en viktig NRK-sak. Åpenheten og motet hans er inspirerende, og gjør det lettere for andre i samme situasjon å stå frem, be om hjelp og få bedre behandling.

Les mer om Matheo Dolva her.

 

Mie Cappelen

År etter år bruker Mie sin stemme og plattform til å løfte kvinnehelse, endometriose og adenomyose. Hun har snakket åpent om egen diagnose i media, delt helseinformasjon med følgere, og bidratt til å skape et press på politikere for å få til en endring og et bedre helsetilbud for alle med endometriose og adenomyose. Mie nomineres for andre tredje på rad.

Les mer om Mie Cappelen her.

 

Care

Hvert eneste år gjennomfører Care en mensundersøkelse i Norge, for å tette kunnskapshull rundt menstruasjon. Årlig avdekker de viktig statistikk, som bidrar til å løfte kvinnehelse i samfunnet og skape større forståelse rundt menstruasjon og menstruasjonsrelaterte plager. Care sitt arbeid bidrar til et bedre debattgrunnlag og gjør det lettere for alle å se realiteten av at menstruasjon kan være en påkjenning for mange.

Les mer om mensundersøkelsen til Care her.

 

Endometrioseforeningen deler også ut Likepersonprisen på fagdagen vår. Du kan se alle våre fine likepersoner her.

 

Vi gratulerer alle de verdige finalistene. Endometrioseforeningens prisutdeling avholdes som en del av vår fagdag, lørdag 13. april. Les mer om arrangementet og meld deg på her!